Career Learning & Development | Digital tools and methods
Career Learning & Development | Digital tools and methods

Studenthjulet

Assessment taken on:

Wheel Submission No: #869

Hur runt blir din studenthjul?

Studenthjulet nedan är ett verktyg som hjälper dig att kartlägga hur din situation ser ut just nu. Studenthjulet är uppdelat i åtta områden som har betydelse för hur dina studier fungerar. Fundera på var och en av dessa och markera eller fyll i var du befinner dig idag på en skala från 0 till 10.